Welkom

Ilona Seure steekt de handen uit de mouwen bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Met een sociale en creatieve insteek voert zij onderzoek uit, adviseert en ontwikkelt nieuwe projecten.

Na jaren ervaring met sociaal maatschappelijke werkzaamheden, zowel in de uitvoering als in de rol van projectontwikkelaar en -manager, werkt zij sinds 2011 als zelfstandige. Zij voert opdrachten uit voor lokale overheden en maatschappelijke instellingen en wil hierbij een brug slaan tussen de zakelijke dienstverlening en de non-profit sector.

In de uitvoering van opdrachten staat een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de betrokken doelgroep(en) voorop, om zo een duurzaam resultaat te bewerkstelligen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende pagina’s. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen via telefoon of email.

Copyright Ilona Seure 2018  •  Tel. 06-27250907  •  E-mail: info@ilonaseure.nl  •  KvK: 54294053